USZ 2001/94, CRvB 09-01-2001, , 98/7909, 98/8204 NABW (met annotatie van A.E.L.T. Balkema)

Inhoudsindicatie

Intrekking, Herziening, Informatieplicht, Terugvordering, Dringende redenen, Verzwegen partner

Samenvatting

1. Aan een terugvorderingsbesluit dat gebaseerd is op artikel 81 lid 1 van de Abw, zoals die bepaling sedert 1 juli 1997 luidt, dient een besluit als bedoeld in artikel 14 of 69, derde of vierde lid, van de Abw ten grondslag te liggen uitsluitend voorzover de terugvordering ziet op bijstand verstrekt over een na 30 juni 1997 gelegen periode. Een besluit tot terugvordering van voor die datum verstrekte bijstand behoeft geen voorafgaand…

Verder lezen
Terug naar overzicht