USZ 2001/96, CRvB 14-02-2001, , 99/507 WW

Inhoudsindicatie

Boete, Meest gunstige bepaling, Cautie

Samenvatting

Met verwijzing naar de uitspraak van 14 februari 2001, nr. 99/407 WW1 overweegt de CRvB dat bij een bestuurlijke boete moet worden bezien of het besluit in overeenstemming is met een nadien totstandgekomen regeling waarbij is voorzien in het opleggen van een lichtere straf.

Rekening houdend met het Boetebesluit socialezekerheidswetten van 14 oktober 2000, inwerkingtreding op 1 februari 2001, dient i.c. gelet op het benadelingsbedrag van ƒ 217,56 een…

Verder lezen
Terug naar overzicht