USZ 2001/97, CRvB 14-02-2001, , 98/7988 WW, 99/2128 WW

Inhoudsindicatie

Benadelingshandeling, Sanctie, Boete, Criminal charge, Meest gunstige bepaling

Samenvatting

Het Lisv heeft appellant – uiteindelijk – een sanctie opgelegd bestaande uit een korting op de WW-uitkering van 20% gedurende 21 weken, leidend tot een terugvordering van ƒ 2.851,84, op de grond dat hij in de periode vóór 1 augustus 1996 een benadelingshandeling heeft gepleegd door geen opgave te doen van zijn verrichte werkzaamheden.

De stelling dat uit artikel 15 lid 1 IVBPR volgt dat ingevolge het…

Verder lezen
Terug naar overzicht