USZ 2002/10, CRvB 21-11-2001, , 00/2934 Anw

Inhoudsindicatie

Informatieplicht SVB

Samenvatting

Evenals de rechtbank kan de Raad niet tot het oordeel komen dat vast is komen te staan dat gedaagde in 1994 verkeerd is ingelicht omtrent zijn aanspraak op AWW-pensioen door of namens appellant, aangezien hiervan geen begin van bewijs is geleverd.

Voorts is de Raad van oordeel dat op appellant niet de verplichting rust om uit eigen beweging informatie te verstrekken over mogelijke aanspraken op uitkering of pensioen. De omstandigheid dat medewerkers van appellant in februari 1996 kennis hebben genomen van het gegeven…

Verder lezen
Terug naar overzicht