USZ 2002/101, CRvB 13-02-2002, , 00/6205 WAO (met annotatie van MD)

Inhoudsindicatie

Bezwaarprocedure, Medische besluitenregeling, Pemba, Procedures van gerechtelijke aard, Onderscheid bestuurlijke voorprocedure en rechterlijke procedure, Taak rechter

Samenvatting

Het oordeel van de rechtbank dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering begrijpt de Raad aldus dat de rechtbank van oordeel is dat de artikelen 88c en 88g WAO in strijd zijn te achten met artikel 6 EVRM en dat appellant gehouden was die artikelen bij de heroverweging in bezwaar buiten toepassing te laten. De Raad dient derhalve te beoordelen of de rechtbank het…

Verder lezen
Terug naar overzicht