USZ 2002/112, CRvB 05-03-2002, , 99/3585 NABW

Inhoudsindicatie

Dividenduitkering, Dividendbelasting, Immateriële schade, Terugvordering

Samenvatting

De in april 1998 aan appellante betaalbaar gestelde dividenduitkeringen zijn middelen als bedoeld in artikel 42 Abw. Deze uitkeringen zijn gezien de duidelijke en niet voor tweeërlei uitleg vatbare tekst van artikel 43 lid 2 geen in dat lid uitgezonderde middelen en dienen, gelet op het bepaalde in lid 1 van de artikelen 45 en 47, derhalve onder aftrek van de dividendbelasting als inkomsten uit vermogen in aanmerking te worden genomen. Dat het dividenduitkering betreft van belegde, …

Verder lezen
Terug naar overzicht