USZ 2002/116, CRvB 06-03-2002, , 00/5395 AOW

Inhoudsindicatie

Ingezetene, Het Rijk in Europa

Samenvatting

In constante jurisprudentie heeft de Raad bepaald dat onder “het Rijk” in voornoemde artikelen dient te worden verstaan “het Rijk in Europa”. Hetgeen appellant heeft doen aanvoeren heeft de Raad niet tot een andere opvatting gebracht.

Allereerst acht de Raad in dit verband van belang dat in de Memorie van Toelichting bij artikel 2 van de AOW staat vermeld dat ingezetene in de zin van die wet is degene die in Nederland woont. Voorts volgt uit de tekst…

Verder lezen
Terug naar overzicht