USZ 2002/117, CRvB 13-03-2002, , 00/3057 AKW

Inhoudsindicatie

Weigering voorschotten te verlenen, Toetsing

Samenvatting

Het verlenen van een voorschot op een nog niet vastgesteld recht op kinderbijslag is een onderwerp dat niet in de AKW is geregeld. Het beleid van gedaagde dienaangaande is dat een voorschot op de kinderbijslag kan worden verleend, mits er geen aanleiding bestaat tot twijfel aan het recht op uitkering. Nu het hier een discretionaire bevoegdheid van gedaagde betreft, komt de Raad ten aanzien van de gebruikmaking van die bevoegdheid slechts een beperkte toetsing toe. Oordelend binnen de grenzen…

Verder lezen
Terug naar overzicht