USZ 2002/119, CRvB 12-03-2002, , 00/5131 WVG

Inhoudsindicatie

Vervoersvoorziening, Ondergrens zorgplicht

Samenvatting

De vraag bij welk aantal kilometers en welk aantal verplaatsingen nog gezegd kan worden dat een vervoersvoorziening de gehandicapten in de gemeente in aanvaardbare mate in staat gesteld worden deel te nemen aan het leven van alledag, is mede afhankelijk van lokale omstandigheden. Hiervan uitgaande zal een vervoersvoorziening of combinatie van vervoersvoorzieningen die neerkomt op een aflegbare afstand in de bandbreedte van circa 1500 tot 2000 kilometers per jaar, in beginsel voldoen aan de in ’s Raads jurisprudentie tot uitdrukking gebrachte ondergrens…

Verder lezen
Terug naar overzicht