USZ 2002/120, CRvB 28-02-2002, , 99/6272 ALGEM

Inhoudsindicatie

Verzekeringsplicht henneptoppers, Nietige arbeidsovereenkomst

Samenvatting

Tussen een exploitant van een hennepkwekerij en de aldaar werkzame zogenaamde henneptoppers is geen rechtsgeldige arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Deze arbeidsovereenkomsten, waarbij contractspartijen willens en wetens hebben beoogd uitvoering te geven aan strafrechtelijk verboden ondernemersactiviteiten gericht op het bevorderen van kweek van en handel in marihuana, acht de Raad nietig op basis van art. 3:40lid 1 BW. Daarbij heeft de Raad in aanmerking genomen dat er ter zake van de winningsactiviteiten van marihuana geen sprake is van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht