USZ 2002/121, CRvB 10-01-2002, , 00/5146 ALGEM, 00/5147 ALGEM

Inhoudsindicatie

Loon, Fooien, Correctienota’s, Matiging

Samenvatting

De omstandigheid dat ontvangen fooien ter beschikking worden gesteld aan andere personeelsleden ontneemt aan de fooien niet het karakter van loon.

Wat betreft de hoogte van de opgelegde correctienota‘s, die onder meer wordt betwist op grond van de stelling dat personeel van derden is ingezet, overweegt de Raad dat door zowel bij de werkgever als bij het bestuursorgaan gelegen factoren nog slechts schattenderwijs valt te bepalen in hoeverre er personeel van derden is ingezet. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht