USZ 2002/122, CRvB 21-02-2002, , 00/1662 CSV

Inhoudsindicatie

Loon, Werknemerspremie ZW

Samenvatting

Het door de werkgever onverplicht voor eigen rekening genomen deel van premies voor de ZW behoort niet tot de in artikel 6 van de CSV van het loonbegrip uitgezonderde aanspraken en levert loon uit dienstbetrekking op. Het werknemersaandeel in de ZW-premie is een persoonlijke schuld van de werknemer. Indien een werkgever die persoonlijke schuld van de werknemer voldoet, verstrekt de werkgever aan de werknemer loon in geld, dat bij de werknemer tot uiting komt door het genot van een hoger…

Verder lezen
Terug naar overzicht