USZ 2002/127, HvJ EG 07-03-2002, , C-107/00 (arrest Insalaca)

Inhoudsindicatie

Nationale anticumulatieregels, Uitkeringen van dezelfde aard

Samenvatting

1. De regeling van een lidstaat voor de berekening van een overlevingspensioen, die voorziet in een beperking van het plafond voor de cumulatie van een rustpensioen en een overlevingspensioen wanneer de langstlevende echtgenoot aanspraak heeft op een overlevingspensioen ten laste van een andere lidstaat, is een bepaling inzake vermindering in de zin van de artikelen 46bis en 46ter van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers…

Verder lezen
Terug naar overzicht