USZ 2002/128, CRvB 20-02-2002, , 00/3165 WW (met annotatie van AD)

Inhoudsindicatie

Werkloze grensarbeider, Bergemann-situatie

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of aan appellante een aanspraak zou kunnen toekomen op grond van artikel 71 van de Vo 1408/71. Mede gelet op het feit dat dit artikel, blijkens het opschrift van de afdeling waarvan het deel uitmaakt, betrekking heeft op “werklozen die tijdens het verrichten van hun laatste werkzaamheden op het grondgebied van een andere dan de bevoegde Lid-Staat woonden”, acht de Raad daarbij in de eerste plaats van belang…

Verder lezen
Terug naar overzicht