USZ 2002/13, CRvB 31-10-2001, , 00/4589 AWBZ, 00/4590 AWBZ

Inhoudsindicatie

Persoonsgebonden budget

Samenvatting

Gedaagde heeft de aanvraag van betrokkenen om toekenning van een PGB voor hun verstandelijk gehandicapte dochter afgewezen wegens uitputting van het voor toekenning van PGB’s beschikbare budget, waarbij overwogen is dat aanvragen worden toegekend naar de mate van urgentie en de datum van aanmelding. Hiervan uitgaande was er voor toekenning van PGB’s aan aanvragers met het door de Indicatiecommissie vastgestelde criterium “gewenst” (niet zijnde aanvragers vallend onder de criteria “nood” of “urgent”) onvoldoende geld beschikbaar.

Verder lezen
Terug naar overzicht