USZ 2002/137, Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep 26-03-2002, , 02/530 NABW, 02/599 NABW-VV

Inhoudsindicatie

Zelfstandige, Boekjaar, Inkomsten uit verhuur

Samenvatting

De rechtbank heeft op grond van artikel 47 lid 1 aanhef en onder b Abw de huurinkomsten die in 1997 ontvangen, maar betrekking hebben op 1996, tot het jaar 1996 gerekend. De voorzieningenrechter oordeelt anders op grond van met name het bepaalde in artikel 47 lid 3 Abw j° artikel 10 lid 1 Bbz. De wijze van vaststelling van het inkomen van een zelfstandige verschilt in zoverre van de inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking, dat de inkomsten…

Verder lezen
Terug naar overzicht