USZ 2002/14, CRvB 31-10-2001, , 00/4849 WVG

Inhoudsindicatie

Bezwaarprocedure, Vervoersvoorziening

Samenvatting

Na afsluiting van de bezwaarprocedure – uitmondend in een door de bezwaarcommissie opgesteld advies tot gegrond verklaring van het bezwaar – is zijdens de afdeling Sociale Zaken van de gemeente (bestaande uit dezelfde ambtenaar die de gemeente tijdens de hoorzitting in de bezwaarprocedure vertegenwoordigde) nog een uitgebreid schriftelijk voorstel bij appellant neergelegd ertoe strekkende om in afwijking van het advies van de bezwaarcommissie over te gaan tot ongegrond verklaring van het bezwaar. Betrokkene noch de bezwaarcommissie is bij dat – door appellant gevolgde – …

Verder lezen
Terug naar overzicht