USZ 2002/142, CRvB 21-03-2002, , 99/5473 ALGEM

Inhoudsindicatie

Boete, Strafrechtelijke veroordeling, Ne bis in idem

Samenvatting

In een situatie waarin de directeur-grootaandeelhouder van een B.V. onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld tot onder meer betaling van een geldsom, dient het Uwv omtrent de vraag of boetenota’s moeten worden opgelegd aan die B.V. een afweging van alle betrokken belangen te maken. Bij deze belangafweging zal in ieder geval bezien moeten worden of en in hoeverre aan de boeteoplegging dezelfde feiten ten grondslag liggen als waarvoor de directeur-…

Verder lezen
Terug naar overzicht