USZ 2002/152, CRvB 26-03-2002, , 00/484 ZW

Inhoudsindicatie

Loondoorbetalingsverplichting werkgever, Geen recht op ZW-uitkering, Maximum dagloon

Samenvatting

1. Appellant heeft ingevolge de Wet Terugdringing Ziekteverzuim ter zake van zijn ingetreden ziekte gedurende de eerste zes weken jegens zijn werkgever aanspraak op doorbetaling van zijn volle loon. Op grond van het ten tijde in geding geldende artikel 29 ZW heeft appellant over genoemde periode geen recht op uitkering ingevolge die wet. De omstandigheid dat aan die loondoorbetalingsverplichting door de werkgever niet is voldaan, doet hieraan niet af. Daardoor ontstaat niet alsnog…

Verder lezen
Terug naar overzicht