USZ 2002/159, CRvB 09-04-2002, , 00/5025 WAO

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering

Samenvatting

Op grond van de beleidscriteria, zoals door appellant neergelegd in zijn Besluit van 8 juli 1998 (Stcrt. 1998, 140), maakt appellant in elk geval gebruik van de bevoegdheid om de arbeidsongeschiktheid buiten aanmerking te laten indien de verzekerde arbeidsongeschikt is vanwege dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid die bestond bij aanvang van de verzekering en de verzekerde de uitval bij aanvang van de verzekering had kunnen verwachten. De Raad komt tot het oordeel dat appellant ten aanzien van gedaagde geen toepassing…

Verder lezen
Terug naar overzicht