USZ 2002/16, CRvB 21-11-2001, , 00/590 ZFW

Inhoudsindicatie

Ontheffing verplichte ziekenfondsverzekering

Samenvatting

Artikel 2 van de in september 1994 geldende Regeling aanwijzing categorieën van personen, tijdelijk uitgezonderd van de verplichte verzekering Ziekenfondswet (hierna: de Regeling) opende de mogelijkheid voor personen, zoals betrokkene, die zowel over een AWW-uitkering als over andere inkomsten beschikten, ervoor te kiezen gedurende een periode van 3 jaar – te rekenen vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen – niet vanwege het ziekenfonds verzekerd te zijn. In de toelichting…

Verder lezen
Terug naar overzicht