USZ 2002/17, CRvB 08-11-2001, , 99/6435 ALGEM

Inhoudsindicatie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking, Loonbetaling

Samenvatting

Een scheepsbouwbedrijf laat, via een tweetal Poolse ondernemingen, werkzaamheden verrichten door Poolse arbeidskrachten. Naar het oordeel van de Raad is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen het scheepsbouwbedrijf en de Poolse arbeidskrachten. In de omstandigheid dat de loonbetalingen werden gedaan via de bankrekening van een van de Poolse ondernemingen vindt de Raad geen aanleiding om de verplichting tot loonbetaling afwezig te achten.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Namens appellante heeft mr. M.I.…

Verder lezen
Terug naar overzicht