USZ 2002/173, CRvB 29-04-2002, , 00/2066 WAJONG

Inhoudsindicatie

Jeugdgehandicapte, Ingezetene-eis, Zorgvuldigheid

Samenvatting

1. Gedaagde was in deze zaak bevoegd om (binnen veertien dagen) terug te komen op het eerdere besluit tot toekenning aan appellant van een uitkering ingevolge de Wajong. Appellant is door de gang van zaken bij de afwijzing van zijn verzoek om toekenning van een Wajong-uitkering niet onevenredig in zijn belangen geschaad.

2. Gedaagde was bevoegd, op grond van artikel 10 lid 1 Wajong, tot het geheel en blijvend buiten aanmerking laten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht