USZ 2002/180, CRvB 07-05-2002, , 9/4756 NABW

Inhoudsindicatie

Co-ouderschap, Afstemming, Beleid

Samenvatting

Bij co-ouderschap kan gelet op de begripsomschrijving van artikel 4 Abw de ouder niet als alleenstaande of als alleenstaande ouder worden aangemerkt. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de wetgever er ook bewust van afgezien het begrip co-ouder te definiëren en daarvoor een afzonderlijke norm in de wet op te nemen. B&W dienen in voorkomende gevallen bijstand op grond van artikel 13 lid 1 Abw af te stemmen op de specifieke omstandigheden van het individuele geval. …

Verder lezen
Terug naar overzicht