USZ 2002/183, CRvB 14-05-2002, , 00/4544 NABW

Inhoudsindicatie

Voorliggende voorziening, ZFW, AWBZ, Medicinale cannabis

Samenvatting

Voor kosten van geneesmiddelen dienen de ZFW en de AWBZ in beginsel als aan de Abw voorliggende, toereikende en passende voorzieningen te worden beschouwd. In gevallen dat de voorgeschreven geneesmiddelen op grond van het bepaalde bij of krachtens de ZFW en de AWBZ niet voor vergoeding in aanmerking komen, staat het bepaalde in artikel 17 lid 2 Abw in beginsel aan bijstandsverlening in de weg.1

Dat geldt ook voor de kosten van medicinale cannabis. Dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht