USZ 2002/184, CRvB 14-05-2002, , 99/3899 NABW, 99/3900 NABW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Jong meerderjarige, Bijzondere bijstand

Samenvatting

Het beleid van gedaagde houdt in dat toepassing van artikel 10 Abw slechts mogelijk is in geval de cliënt op het moment dat recht op bijstand ontstaat reeds langer dan een jaar niet meer bij zijn ouders woont, indien de ouder(s) van de cliënt zijn overleden of in het buitenland wonen, dan wel indien de cliënt in het kader van de Wet op de jeugdhulpverlening buiten het gezinsverband is geplaatst. Aldus wordt de strekking van deze bepaling miskend…

Verder lezen
Terug naar overzicht