USZ 2002/188, CRvB 17-04-2002, , 99/5339 CSV, 99/5377 CSV, 00/1322 CSV

Inhoudsindicatie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking, Gezagsverhouding

Samenvatting

Een chauffeur, werkzaam voor een wegtransportbedrijf en tot begin 1995 niet in het bezit van een geldige vervoersvergunning, wordt geacht in 1994 in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam te zijn. Doordat hij wat betreft de benodigde vergunning afhankelijk was van de vergunning van het transportbedrijf, is het ontbreken van gezag niet waarschijnlijk, ook al brengt de aard van de werkzaamheden mee dat dit gezag niet manifest aanwezig zal zijn.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de gedingen

Met ingang van…

Verder lezen
Terug naar overzicht