USZ 2002/192, CRvB 17-04-2002, , 99/5174 WAO

Inhoudsindicatie

Werknemer, Verplichte invaliditeitsverzekering voor werknemers

Samenvatting

In geschil is het antwoord op de vraag of betrokkene – die voorheen WAO-verzekerd is geweest en laatstelijk als zelfstandig landbouwer werkzaam was in het toenmalige Joegoslavië – op grond van artikel 18, derde lid, van het Verdrag in aanmerking komt voor een (pro rata) WAO-uitkering.

De Raad stelt vast dat gedaagde ten tijde van het intreden van zijn arbeidsongeschiktheid niet verzekerd was als loontrekkende in het toenmalige Joegoslavië, aangezien hij toen werkzaam was…

Verder lezen
Terug naar overzicht