USZ 2002/197, CRvB 24-04-2002, , 00/528 AKW

Inhoudsindicatie

Grondslag en reikwijdte bestreden besluit, Kinderbijslag

Samenvatting

Gegeven de datum van het van belang zijnde primaire besluit, 18 augustus 1998, kan het onderhavige geding geen betrekking hebben op latere aanspraken dan die over het derde kwartaal van 1998. Dit betekent dat de brief van appellant van 24 november 1999, waarin appellant stelt dat gedaagde in aanmerking kan komen voor kinderbijslag met ingang van het eerste kwartaal van 1999, buiten de grondslag en reikwijdte van het bestreden besluit valt en derhalve niet kan worden aangemerkt als…

Verder lezen
Terug naar overzicht