USZ 2002/203, CRvB 15-05-2002, , 98/602 AKW

Inhoudsindicatie

Werkzaamheden in het buitenland, Beperking kring verzekerden volksverzekeringen

Samenvatting

Uit de tekst van artikel 10 lid 1 van KB 164 volgt naar ’s Raads oordeel, mede gelet op de toelichting bij de wijziging van dit artikel per 1 januari 1992 (Stb. 1991, 761), dat wanneer sprake is van werkzaamheden gedurende een onafgebroken periode van meer dan drie maanden de verzekeringsplicht gedurende de gehele periode van werken in het buitenland vervalt. Voor de toepassing van dit artikel is voorts de omvang van de verrichte…

Verder lezen
Terug naar overzicht