USZ 2002/21, CRvB 14-11-2001, , 99/5073 WW

Inhoudsindicatie

Berusten in ontslag, Ontslag op staande voet, Verstoorde arbeidsverhouding, Doorwerking

Samenvatting

Gelet op de verklaringen van appellant en zijn werkgever en bezien in het licht van de in beginsel i.c. op de werkgever rustende bewijslast moest het (in rechte) aanvechten van het gegeven ontslag bepaald niet als bij voorbaat kansloos worden beschouwd. Appellant had door tegen het ontslag te protesteren de voortzetting van de dienstbetrekking kunnen bewerkstellingen en dusdoende de nadien ingetreden werkloosheid kunnen voortkomen.

Op zichzelf wordt aangenomen dat er…

Verder lezen
Terug naar overzicht