USZ 2002/211, CRvB 13-06-2002, , 00/1571 ZW (met annotatie van Mr. A. Moesker)

Inhoudsindicatie

Dagloonvaststelling, Rechtens geldend loon, CAO

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat de dagloonvaststelling dient te geschieden aan de hand van het rechtens geldend loon zoals dat uit de CAO volgt. Daaraan kan niet afdoen dat de werknemer, van wie onder de omstandigheden van dit geval niet kan worden gezegd dat hij zonder meer heeft berust in zijn te lage inschaling, de in de CAO vermelde beroepsprocedure niet heeft gevolgd dan wel anderszins heeft afgezien van mogelijkheden het voor hem rechtens geldende loon te verwerven…

Verder lezen
Terug naar overzicht