USZ 2002/219, CRvB 29-05-2002, , 01/1228 AOW

Inhoudsindicatie

Indiening beroepschrift bij onbevoegd bestuursorgaan, Doorzendplicht

Samenvatting

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het beroep bij de rechtbank stelt de Raad dat gedaagde ingevolge artikel 6:15 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de plicht had het schrijven van appellante van 31 juli 2000 zo spoedig mogelijk door te zenden naar de rechtbank, ongeacht de vraag of appellante daadwerkelijk eerder beroep had ingesteld bij de rechtbank. Naar het oordeel van de Raad ontslaat de door appellante in haar brief van 31 juli 2000…

Verder lezen
Terug naar overzicht