USZ 2002/22, CRvB 14-11-2001, , 99/5399 WW

Inhoudsindicatie

In onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen, Meer dan louter hypothetische kans, Passende arbeid, Langdurige werkloosheid, Salaris beneden uitkeringsniveau

Samenvatting

Volgens vaste rechtspraak dient een zeker causaal verband aanwezig te zijn tussen het sollicitatiegedrag van de betrokken werknemer en het bestaan of voortduren van de werkloosheid, in die zin dat er bij adequate pogingen om de voorhanden passende arbeid te verkrijgen een meer dan louter hypothetische kans had bestaan zulks te verwezenlijken.

Nu concrete (arbeidsmarkt)gegevens betreffende de inhoud, beloning en…

Verder lezen
Terug naar overzicht