USZ 2002/223, CRvB 05-07-2002, , 00/1610 AAW/WAO (met annotatie van A. van Eijs)

Inhoudsindicatie

Maatman, Excessieve deelname aan arbeidsproces, Objectivering

Samenvatting

In beginsel dient als maatman te worden aangemerkt degene die dezelfde arbeid verricht in dezelfde omvang als de verzekerde laatstelijk verrichtte voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Deze regel lijdt uitzondering indien de omvang van de verrichte arbeid als excessief moet worden aangemerkt. Daarbij dient een zekere objectivering plaats te vinden: bij de bepaling van de omvang van de maatman kan niet met de door de verzekerde in het verleden gemaakte abnormaal lange werktijden rekening worden gehouden, …

Verder lezen
Terug naar overzicht