USZ 2002/226, CRvB 22-05-2002, , 99/5558 WW (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Niet-verzekeringsplichtige arbeid, Bouwen eigen huis, Werkzaamheden die het hobbymatige te boven gaan

Samenvatting

Werkzaamheden in de privé-sfeer ten behoeve van de bouw van een zelf te bewonen woning kunnen onder omstandigheden worden aangemerkt als een niet-verzekeringsplichtige arbeid als bedoeld in art. 16 lid 2, tweede volzin, van de WW. Om vast te stellen of de werkzaamheden het hobbymatige te boven gaan moeten alle omstandigheden in ogenschouw worden genomen en zal onder meer moeten worden bezien wat de aard…

Verder lezen
Terug naar overzicht