USZ 2002/231, CRvB 11-06-2002, , 99/1134 NABW

Inhoudsindicatie

Vergoedingsgeschil, Anonieme tips, (On) verbindendheid, EVRM, Maatregel

Samenvatting

Gedaagde heeft bij wijze van maatregel met toepassing van artikel 47a ABW een bedrag van f 38.300,= niet aanvaardbaar geacht, omdat appellant in strijd met artikel 3 BVVU bij controle op rechtmatigheid van de verleende bijstandsuitkeringen het standpunt inneemt dat geen rekening hoeft te worden gehouden met anonieme tips.

De Raad vernietigt het bestreden besluit omdat in geval van schending van artikel 3 BVVU de wettelijke grondslag niet in artikel 47a ABW had…

Verder lezen
Terug naar overzicht