USZ 2002/232, CRvB 02-07-2002, , 99/5618 NABW

Inhoudsindicatie

Zelfstandige, IMK-advies

Samenvatting

Gelet op de toelichting is met de opneming in artikel 8 Abw van de voorheen in het BZ geregelde materie van bedrijfskapitaal oudere zelfstandige slechts herstructurering van regelgeving en niet tevens een inhoudelijke wijziging ten opzichte van voordien geldende bepalingen van het BZ beoogd. Bij de beantwoording van de vraag of een oudere zelfstandige duurzaam een ontoereikend bedrijfsinkomen geniet om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien geldt derhalve ook onder de Abw de toepasselijke bijstandsnorm als toetssteen. Nu appellant ten tijde in geding…

Verder lezen
Terug naar overzicht