USZ 2002/237, CRvB 26-06-2002, , 00/867 Anw

Inhoudsindicatie

Samenloop, Uitkering die naar aard en strekking overeenkomt, Hardheidsclausule

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat het APNA-weduwenpensioen naar de duidelijke bewoordingen van artikel 11 lid 1 van het Besluit onder dit artikellid valt, nu het een nabestaandenuitkering betreft die ingevolge de wetgeving van de Nederlandse Antillen is toegekend. De Raad wijst er in dit verband op dat de woorden “een uitkering, die naar aard en strekking overeenkomt” in artikel 11 lid 1 van het Besluit, op welke woorden appellante ter…

Verder lezen
Terug naar overzicht