USZ 2002/241, CRvB 20-06-2002, , 00/2611 CSV

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid bestuurder, Lichaam zonder rechtspersoonlijkheid

Samenvatting

Een bestuurder als bedoeld in art. 16c lid 1 onder c CSV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de premieschuld die is ontstaan voor zijn aantreden als bestuurder.

Noch de tekst van artikel 16c lid 1 onder c CSV, noch de toelichting op deze bepaling geven uitsluitsel omtrent de vraag of een bestuurder in de zin van artikel 16c CSV aansprakelijk kan worden gesteld voor de bij zijn aantreden reeds bestaande premieschuld. De Raad ziet onvoldoende aanknopingspunten om voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht