USZ 2002/248, CRvB 24-05-2002, , 00/5135 AAW

Inhoudsindicatie

Belang, Taak administratieve rechter in kader Awb c.q. hoger beroep

Samenvatting

De administratieve rechter is in het kader van de Algemene wet bestuursrecht alleen dan tot het beantwoorden van rechtsvragen geroepen indien nog sprake is van een geschil met betrekking tot een besluit van een bestuursorgaan. Van een geschil over een dergelijk besluit is i.c. geen sprake meer nu de rechtbank ondanks de haars inziens onjuiste vaststelling van het maatmaninkomen het bestreden besluit in rechte houdbaar heeft geacht en gedaagde van dit oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht