USZ 2002/253, CRvB 04-06-2002, , 99/6025 NABW

Inhoudsindicatie

EVRM, Family-life, Territorialiteitsbeginsel, Detentie, Woonlasten, Buitenwettelijk beleid

Samenvatting

1. Volgens het in het kader van artikel 11 Abw ontwikkeld gemeentelijk beleid komen in geval van veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal 6 maanden de vaste lasten die moeten worden doorbetaald ten laste van de gemeente. Dit beleid is buitenwettelijk nu uit de wetgeschiedenis volgt dat B&W eerst dan bevoegd zijn met toepassing van artikel 11 Abw bijstand te verlenen indien vast staat dat sprake is van een acute noodsituatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht