USZ 2002/255, Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep 18-06-2002, , 02/2300 BZ-VV

Inhoudsindicatie

Zelfstandige, Boekjaar, Inkomsten uit loondienst

Samenvatting

In casu is aan deze zelfstandige in het, met het kalenderjaar samenvallend boekjaar tot 1 september 1998 Bbz-uitkering verstrekt en zijn na die datum naast inkomsten als zelfstandige inkomsten uit arbeid in loondienst verworven. Bij de definitieve vaststelling van de bijstand op grond van artikel 10 lid 1 Bbz heeft de gemeente met deze inkomsten rekening gehouden. De rechtbank vernietigt omdat gelet op artikel 47 lid 1 onder b Abw die inkomsten niet kunnen worden toegerekend aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht