USZ 2002/256, Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep 30-07-2002, , 02/3031 NABW-VV

Inhoudsindicatie

Verjaring, Vervaltermijn, EVRM, Redelijke termijn

Samenvatting

1. Op 22 september 1997 is aan gedaagde schadevergoeding uitgekeerd in verband met de gevolgen van een hem op 30 mei 1982 overkomen ongeval. Evenals de rechtbank is ook de voorzieningenrechter van oordeel dat de terugvordering van de verleende bijstand voor wat betreft de periode tot en met 31 juli 1992 verjaard is. Anders dan de in de door de Hoge Raad in zijn uitspraak van 11 mei 1984 (JABW 1984/176) berechte casus is in…

Verder lezen
Terug naar overzicht