USZ 2002/257, CRvB 24-07-2002, , 01/2323 AKW, 012/5979 AKW

Inhoudsindicatie

Koppelingswet, Definitief negatieve beslissing op verzoek om toelating, Nieuw verzoek om toelating

Samenvatting

In zijn uitspraken van 26 juni 2001 betreffende de toepassing van de Koppelingswet, onder meer gepubliceerd in RSV 2001/188 en 216 en «USZ» 2001/183 en 186, heeft de Raad vastgesteld dat in die wet sprake is van een onderscheid naar nationaliteit. Voorts heeft de Raad tot uitdrukking gebracht dat bij de toetsing van dit onderscheid aan artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten…

Verder lezen
Terug naar overzicht