USZ 2002/26, CRvB 28-11-2001, , 00/2362 WAZ (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheidscriterium WAZ, Zelfstandige, Bekwaamheden, Maatman, FIS

Samenvatting

1. Het arbeidsongeschiktheidsbegrip neergelegd in artikel 2 van de Waz komt – behoudens de hier niet relevante bepaling betreffende vroeggehandicapten – overeen met dat van artikel 5 van de AAW. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 2 van de Waz blijkt niet dat beoogd is op dit punt dan wel wat betreft de wijze waarop de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld enige wijziging aan te brengen. Hiermee is naar het oordeel van de Raad tevens gegeven dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht