USZ 2002/260, CRvB 24-07-2002, , 01/2228 ZFW

Inhoudsindicatie

Verstrekking, Plastic luierbroeken

Samenvatting

Plastic luierbroeken vallen ook na een wijziging van artikel 14 lid 1, aanhef en onder e van de Regeling hulpmiddelen 1996 per 1 april 1999, nog onder de in artikel 14b lid 1 van die regeling vermelde incontinentie-absorptiematerialen, en kunnen derhalve op grond van de Ziekenfondswet worden vergoed.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Bij brief van 20 oktober 1999 is appellant door gedaagde in kennis gesteld van het besluit waarbij de aanvraag van appellant om hem…

Verder lezen
Terug naar overzicht