USZ 2002/262, CRvB 25-07-2002, , 00/639 ALGEM, 00/642 CSV, 00/646 CSV, 00/651 ALGEM, 00/653 CSV, 00/657 ALGEM, 00/660 WAO, 00/666 ALGEM

Inhoudsindicatie

Vestigingsplaats werkgever, Materiële beoordeling, Aansprakelijkheid medewerkgevers

Samenvatting

De Raad komt terug van zijn in de uitspraak van 8 april 1991 (RSV 1992/12) neergelegde oordeel dat voor de toepassing van artikel 16c lid 1 onder a van de CSV, van een formele beoordeling van de vestigingsplaats van een werkgever moet worden uitgegaan. De Raad is hiertoe overgegaan naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 20 april 2001 (NJ 2001/465), waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht