USZ 2002/263, CRvB 04-07-2002, , 00/1499 WAO

Inhoudsindicatie

Vaststelling dagloon, Toeneming arbeidsongeschiktheid na anticumulatie

Samenvatting

De Beschikking van 8 april 1982, Stcrt. 1982, 80 is bij Beschikking van 25 maart 1985, Stcrt. 1985, 14 ingrijpend gewijzigd. Afgezien van het feit dat de Beschikking niet (meer) de titel draagt: “Nadere regelen ter zake van hernieuwde vaststelling dagloon ten aanzien van de in het kader van WSW werkzame personen wier arbeidsongeschiktheid verder is toegenomen”, verzet met name ook de inhoud van artikel 2 en 3 van deze beschikking zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht