USZ 2002/264, CRvB 09-08-2002, , 01/1711 WAO, 01/2062 WAO

Inhoudsindicatie

Pemba, Medische besluitenregeling, Eerlijk proces, Oorzaak arbeidsongeschiktheid irrelevant

Samenvatting

1. Het onverkort toepassing geven aan de medische besluitenregeling bij de rechtbank is in strijd met de vereisten die voortvloeien uit artikel 6 EVRM. De Raad verwijst naar zijn uitspraak van 20 juli 2001 («JB» 2001/256, «USZ» 2001/199).

2. De rechtbank heeft geoordeeld dat uit de WAO en het Besluit premiedifferentiatie WAO, met name artikel 4 lid 5 onderdeel a van dat Besluit, …

Verder lezen
Terug naar overzicht